Een gift

Wil je een gift overmaken? Kies dan uit één van onze projecten of doe een algemene gift aan het fonds warme zorg.

 

Dit kan via het rekeningnummer van de Koning Boudewijn Stichting

BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBE1

 

Met vermelding van de gestructureerde mededeling: ***012/1310/00559***

Een schenking of duolegaat

Je kan ook het verschil maken door een schenking of door een legaat. Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een bepaald goed of vastgestelde som aan het fonds nalaat. Deze zijn onderworpen aan verlaagde schenkings- of successierechten. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met jouw notaris of je vraag aan ons stellen.

Een structureel partnership

We zoeken structurele partners die onze werking willen ondersteunen.

 

Wil je als organisatie of club onze werking ondersteunen? Laat ons samen aan tafel zitten en we kijken hoe we kunnen samenwerken.

 

Contacteer onsGiften

Wij zijn officieel erkend door de Koning Boudewijnstichting. Dit zorgt er voor dat je als individuele schenker een fiscaal attest kunt verkrijgen

voor giften vanaf 40 EUR. Alle Belgische giften van 40 euro of meer zijn fiscaal aftrekbaar. Buitenlandse giften vanuit bepaalde landen zijn eveneens fiscaal aftrekbaar via 'transnational giving'.

 

In België bepaalt de wet dat particulieren niet meer kunnen schenken dan 10% van het netto belastbaar inkomen met een bepaald maximum. Meer informatie hierover is te bekomen bij de Koning Boudewijnstichting.

 

Indien je één of meer giften in hetzelfde jaar doet, stuurt de Koning Boudewijnstichting je in de loop van het daaropvolgende jaar een fiscaal attest op.