Project: Rugzakje voor troost

Bij de begeleiding in het stervensproces van een ouder, grootouder, broer/zus, is er vaak vraag naar concreet materiaal om kinderen voor te bereiden. Vandaar willen we graag een ‘rugzakje vol troost’ ontwikkelen.

 

Het rugzakje zou enkele kinderboeken bevatten waarin het afscheid van een geliefde wordt verhaald. Voor de kleine kinderen zijn dit prentenboeken waarin de prenten voor zich spreken, voor de oudere kinderen is dit met meer tekst. Het doel van die boeken is de kinderen uit te nodigen om rond emoties te praten, hun concrete vragen over doodgaan op het spoor te komen en hen te ondersteunen in het proces. 


Het helpt ouders om dit moeilijke thema te bespreken en ook hun eigen gevoelens onder woorden te brengen.  Naast boeken willen we ook graag creatieve werkvormen aanbieden, zoals een dromenvanger, een schatkistje vol herinneringen enz. De ouders en/of zorgverleners kunnen hiermee dan concreet aan de slag met de kinderen.  In het rugzakje willen we ook een verwerkingsboekje voor de tijd na het overlijden steken. Dit is een boekje dat het ziekenhuis zal meegeven als persoonlijk aandenken aan de overledene. Het is een werkboekje waarin de kinderen kunnen knutselen, herinneringen verzamelen, emoties neerschrijven.

 

Een koesterboekje…Dit blijkt heel heilzaam te zijn in het rouwproces. Kinderen kunnen zo op hun eigen tempo bezig zijn rond het rouwen.  Wij streven ernaar om het rugzakje op maat van de kinderen en jongeren samen te stellen, afhankelijk van hun leeftijd, mogelijkheden, interesses en relatie met de zieke persoon. 

We zijn ervan overtuigd dat een goede rouwbegeleiding op maat van het kind een belangrijke schakel is in het rouwproces. In die zin is het een vorm van preventief werken aan psychisch welzijn in de context van een traumatisch gebeuren op jonge leeftijd.

 

We hopen dan ook dit project te kunnen verwezenlijken dankzij uw steun.

Steun het project rugzakje vol troost

Dit kan via het rekeningnummer van de Koning Boudewijn Stichting: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBE1

Met vermelding van de gestructureerde mededeling ***012/1310/01266***

 

Meer info over de ontvangst van het fiscaal attest